Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő vállalkozás adatai:

Cégnév: Gordius Inox Kereskedelmi Kft..

Székhely: H-2510 Dorog, Rákóczi utca 19.

Képviselő: Puksa Ferenc

Email: gordiusinox@gordiusinox.hu

Telefon: 06-33-521-170

Weboldal: www.gordiusinox.hu Vállalkozásunk termékeink, szolgáltatásaink bemutatására és értékesítésére weboldalt üzemeltet.

Webáruház: www.gordiusinox-inoxshop.hu Termékeink és szolgáltatásaink értékesítésére webáruházat üzemeltetünk, ahol online rendelhetnek vásárlóink, regisztrálva igényelhetik hitlevélküldő szolgáltatásunkat.

Adatvédelmi tisztviselő: Puksa Ferenc +36 33 521 170

2. Általános vállalások

A Gordius Inox Kereskedelmi Kft. (továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.

A Gordius Inox Kereskedelmi Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A  Gordius Inox Kereskedelmi Kft. mint adatkezelő vállalja hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 A Gordius Inox Kereskedelmi Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. A kezelt személyes adatok köre

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Lakcím, vállalkozó bejelentett címe

4. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 • E-mail cím: Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.
 • Vezetéknév: A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy személyre szabott fiókot tudjunk nyújtani a felhasználóinknak.
 • Keresztnév: A felhasználó nevének kezelése azért szükséges, hogy személyre szabott fiókot tudjunk nyújtani a felhasználóinknak
 • Telefonszám: Az adatok megadását követően a megadott telefonszámon felvesszük a kapcsolatot az ügyféllel többek között az ajánlat pontosítása céljából. Továbbá a folyamatos ügyintézéshez is elengedhetetlen.
 • Lakcím, vállalkozó bejelentett címe: A megrendelt termékek kézbesítéséhez, hivatalos dokumentumok kézbesítéséhez elengedhetetlen

5. Az adatkezelés jogalapja

Az üzleti partner hozzájárulása, amelyet a holnapon történő adatmegadással, ráutaló magatartással ad meg az adatkezelőnek. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

6. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri az adatok törlését, illetve 5 év után töröljük, amennyiben nem történik további adattárolásra felhatalmazás.

7. Adatfeldolgozó adatai, tevékenysége

Vállalkozásunk jelen célhoz adatfeldolgozót vesz igénybe.

 • Ni - Ja Betéti Társaság
 • Szolgáltatás: 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • Adószám: 27032349-2-19

8. Az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

 • E-mail cím     
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • Lakcím 

9. Technikai adatok, információk

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

10. Cookie-k (sütik)

 • leírás: a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el amelyet a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 • feladatuk: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • munkamenet: ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Gordius Inox Kereskedelmi Kft.. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

11. Harmadik fél által elhelyezett cokkie-k (ANALITIKA)

Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

12. Az online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 • e-mail cím: Az e-mail cím elengedhetetlen a felhasználó azonosításához.
 • kapcsolattartó neve: A kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani a levelezés során, valamint, hogy a küldött levél megérkezésekor azonosítani tudják a cégen belül – egy esetleges központi e-mail cím esetén – a címzett személyét.

 13. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje és az adatkezelés célja

 • Partnerünk jogainak védelme
 • Kapcsolattartás
 • Beazonosítás
 • Vásárlási lehetőség biztosítása
 • Partnerünk részére küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása. Az érdeklődési terület alapján célzott üzenetek biztosítása.
 • Ügyféltámogatás, tanácsadás, termékek bemutatása, kérdések megválaszolása.
 • Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés.
 • Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megvalósítása.
 • Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.
 • Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

14. Általános adatkezelési irányelvek

A Gordius Inox Kereskedelmi Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg a Gordius Inox Keresedelmi Kft. számára, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

15. Az adatok fizikai tárolási helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a kapcsolat során generálódnak és melyeket az Gordius Inox Kereskedelmi Kft.. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

16. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Személyes adatait cégünk nem értékesíti, harmadik fél számára csak kifejezett és egyértelmű hozzájárulás esetén.

17. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

18. Tájékoztatáshoz való jog

A Gordius Inox Kereskedelmi Kft, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

19. Az érintettek hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

20. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Gordius Inox Kereskedelmi Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

21. Törléshez valójog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Gordius Inox Kereskedelmi Kft mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

22. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Gordius Inox Kereskedelmi Kft. mint adatkezelő. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

23. Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

24. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

25. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

26. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

27. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

28. Adatvédelmi Hatóság eljárása iránti kérelem

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

29. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor köteles az adatkezelő tájékoztatást adni.

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Gordius Inox Kereskedelmi Kft. mint adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Kelt: Dorog, 2018.05.21.

 

Puksa Ferenc                                                                                        

ügyvezető